Φορέας υλοποίησης: ΥΝΜΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Προϋπολογισμός: 43.000,00€ με ΦΠΑ
Συμβατικός Προϋπολογισμός: 40.849,49€ ΜΕ ΦΠΑ
Τελική Δαπάνη: 32.839,12€ με ΦΠΑ
Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021.
Υπογραφή Σύμβασης:  21-09-2021   Λήξη Σύμβασης: 21-11-2021