Αρχική2023-09-01T11:53:27+03:00

Εργοστάσιο και Αποθήκη Καπνού, Χαρ. Μαργαριτόπουλου στην Ξάνθη / πηγή: αρχείο ΥΝΜΤΕΑΜΘ / φωτογραφία: Στέργιος Καράβατος

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων. Η έδρα της Υπηρεσίας βρίσκεται στη πόλη της Ξάνθης, με χωρική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου (και νήσο Σαμοθράκης), Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας (και νήσο Θάσου).

Το έργο της Υπηρεσίας είναι η προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος, όπως επιτάσσουν το Σύνταγμα του Κράτους (άρθρο 24, παρ1 & 6), ο Ν.4858/2021 (220/2021) «Κύρωση  Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και οι Διεθνείς Χάρτες και Συμβάσεις (*).

Ως πολιτιστικό περιβάλλον νοείται το σύνολο των νεωτέρων μνημείων (μεταγενέστερων του 1830), ακινήτων και κινητών, των ιστορικών τόπων και λοιπών πολιτιστικών αγαθών που προέρχονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και συνθέτουν λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους την εν γένει πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Η Υπηρεσία, επίσης εκπονεί και εκτελεί τεχνικές μελέτες σε μνημεία παλαιότερων χρόνων και σε αρχαιολογικούς χώρους.

Πληροφορίες [περιγραφικά και γεωχωρικά δεδομένα] για τα Ακίνητα Νεώτερα Μνημεία, Ιστορικούς Τόπους κ.α.
αναζητήστε στη Διαδικτυακή Πύλη του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου arxaiologikoktimatologio.gov.gr

ΝΕΩΤΕΡΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

AKINHTA MNHMEIA
KINHTA MNHMEIA

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ

ΔΕΛΤΙΑ ΑΫΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Go to Top