1. Χαρακτηρισμός ως «μνημείου» των παραδοσιακών σκαφών «Απίκο», «Ντόρα» (Τρείς Φίλοι) και «Ειρήνη», νηολογίου Καβάλας και ιδιοκτησίας Ναυτικού Μουσείου Καβάλας: (ΦΕΚ 393/Α.Α.Π./2008)
  1. Χαρακτηρισμός ως «έργου τέχνης» του εξοπλισμού του εσωτερικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου στην οδό Κύπρου 12-12β, στην Καβάλα («Μεγάλη Λέσχη»), ιδιοκτησίας της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυριών: (ΦΕΚ 475/Β/1987)