Φορέας υλοποίησης: ΥΝΜΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Προϋπολογισμός: 33.000,00€ με ΦΠΑ (Δαπάνη: 31.350,03€ με ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020.
Υπογραφή Σύμβασης:  04-11-2020   Λήξη Σύμβασης: 31-12-2020

Το συγκρότημα κτιρίων, επί των οδών 12 Αποστόλων, Αβδήρων, Ανδρούτσου & Βασ. Βασιλειάδη, βρίσκεται στην περιοχή Καπναποθηκών στην πόλη της Ξάνθης και αποτελείται από δύο διακριτά κτίρια: το κτίριο καπναποθήκης και το κτίριο των γραφείων της καπνικής εταιρίας του καπνέμπορου Άγγελου Κωνσταντίνου. Πρόκειται για ένα επιβλητικό κτιριακό συγκρότημα, το οποίο κατασκευάστηκε κατά την περίοδο 1830 έως 1912. Παρά τη βιομηχανική του χρήση, η μορφολογία των όψεων παραπέμπει στην αρχιτεκτονική των μεγάλων αστικών κέντρων με στοιχεία κλασικιστικής οργάνωσης, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζει η βαθμιδωτή διαμόρφωση του τριγωνικού αετώματος. Το 1985 χαρακτηρίστηκε ως «έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο» από το ΥΠΠΟΑ (ΦΕΚ 556/Β/1985). Σήμερα, το κτιριακό συγκρότημα ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η  ΥΝΜΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε εφαρμογή / υλοποίηση ανά στάδιο, του «ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ», εκτέλεσε σωστικές εργασίες στο κτιριακό συγκρότημα (πρόσθετη αναγκαία τοπική υποστύλωση, φραγή ανοιγμάτων, τοπικές επισκευές στέγης και έδρασης της, κλπ) για την ανακοπή της εξέλιξης και επιδείνωσης της παθολογίας. Τα επόμενα στάδια αφορούν στη διεξαγωγή διαγωνισμού ανάθεσης εκπόνησης μελετών για την συντήρηση, αποκατάσταση και επανάχρηση του συγκροτήματος, με στόχο την ίδρυση Κέντρου Έρευνας & Τεκμηρίωσης της Βιομηχανικής Κληρονομίας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και βιβλιοθήκης, ενός πολυδύναμου φορέα που θα δρα και θα λειτουργεί ως κέντρο συντονισμού για τη διάσωση και τεκμηρίωση του τεχνικού πολιτισμού της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.