Σας ενημερώνουμε για την έναρξη των διαδικασιών για το 3ο Διεθνές Συνέδριο Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Τεχνολογίας

Δείτε παρακάτω το σχετικό σύνδεσμο:

1η Ανακοίνωση 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Τεχνολογίας