Διοργάνωση: Ελληνικό Τμήμα TICCIH
To Συνέδριο θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 9 Δεκεμβρίου 2023 στη Λάρισα.

• Πρόσκληση Συμμετοχής

https://ynm-amth-culture.gr/wp-content/uploads/2023/03/ΣΥΝΕΔΡΙΟ-TICCIH-2023_ΠΡΩΤΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_20-3-2023.pdf

• Πρότυπο για την υποβολή περιλήψεων

https://ynm-amth-culture.gr/wp-content/uploads/2023/03/ΠΡΟΤΥΠΟ-ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ_ΣΥΝΕΔΡΙΟ-TICCIH-2023.docx