Από 28 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου

TICCIH 2022 | Industrial Heritage Reloaded – TICCIH