• Διοργάνωση: ΔΠΜΣ/Αρχιτεκτονική Τοπίου/ΑΠΘ
  • www.landarchconference2023.gr
  • Το Συνέδριο θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 4 Νοεμβρίου 2023 στη Θεσσαλονίκη.
  • Πρόσκληση Συμμετοχής / Υποβολής περιλήψεων έως 15-5-2023, στον παρακάτω σύνδεσμο:
  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ