Από 12 έως 14 Μαΐου 2022 στη Θεσσαλονίκη
Διοργάνωση: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.

https://castlesofindustry.wordpress.com/