Διεθνείς Χάρτες / Συμβάσεις:

·          Χάρτης της Βενετίας [1964] «για την Αποκατάσταση και Συντήρηση Μνημείων και Μνημειακών Συνόλων» [ICOMOS]

·          Σύμβαση του Παρισιού [1972] «για την Προστασία της Παγκόσμιας Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς» [UNESCO]

·          Διακήρυξη του Άμστερνταμ [1975]   [Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Κληρονομιά]

·          Χάρτης της Burra [1979] για την Προστασία Θέσεων Πολιτισμικής Σημασίας [ICOMOS]

·          Σύμβαση της Γρανάδας [1985] «Για την Προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης» [Συμβούλιο της Ευρώπης]

·          Σύμβαση της Φλωρεντίας [2000] «Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου» [Συμβούλιο της Ευρώπης]

·          Χάρτα του ΝΙΖΗΝΥ TAGIL [2003] «Για τη βιομηχανική κληρονομιά» [TICCIH]

·          Σύμβαση του Παρισιού [2003] «για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς» [UNESCO]